RY­AN GOSLING

Veckans NU! - - BACKSPEGELN -

Skor­pi­o­nen 37 år den 12/ 11 2017

Född med Ura­nus in­till so­len i fö­del­se­ho­ro­sko­pet är Ry­an Gosling en ta­lang­full, men ock­så en­vis, själv­stän­dig och egen­sin­nig per­son. Han har höga ide­al i kär­lek, men Fis­kar­na ( Eva Men­des) ut­ö­var all­tid en spe­ci­ell drag­nings­kraft på Skor­pi­o­nen. När des­sa två tec­ken har för­e­nats känslo­mäs­sigt kan de säl­lan glöm­ma varandra, även om de går skil­da vägar. I år fi­ra­de Ry­an och Eva 6 år och två små dött­rar till­sam­mans och en­ligt Ry­an är Eva den en­da kvin­nan han be­hö­ver i sitt liv!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.