Tris­tan ha­tar dot­terns namn!

Veckans NU! - - CONTENTS -

När Khloé någ­ra da­ger ef­ter dot­terns ned­komst gick ut på Instagram och med­de­la­de att bar­net fått nam­net True var det många som re­a­ge­ra­de. – Hon döp­te dot­tern till det en­da pap­pan till bar­net in­te är, skrev bland an­nat en föl­ja­re i kom­men­ta­rer­na. Och san­ning­en är den att pap­pa Tris­tan in­te alls är nöjd med bar­nets namn! – Tris­tan gil­lar in­te alls nam­net True, men han hål­ler sig lugn. Han tän­ker in­te brå­ka med Khloé om det, han är ba­ra glad att bar­net mår bra, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch. Tja, har man va­rit no­to­riskt otro­gen mot sin part­ner är det in­te mer än rätt att flick­vän­nen har ve­to gäl­lan­de nam­net!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.