OCEANER AV TID PÅ RÖ­DA MATTAN

Veckans NU! - - I BILDER -

Stor­fil­men ” Oce­an's 8” kr yl­lar av färg­star­ka kvin­nor, och gi­vet­vis gjor­de även rö­da mattan det un­der pre­miär­vis­ning­en. Det blev glit­ter och gla­mour så det stod här­li­ga till un­der gala­kväl­len i New York!

Elie Saab

Det var ing­en tve­kan om att Sand­ra Bul­lock, 53, är en av fil­mens sto­ra namn. Hon glitt­ra­de som den stjär­na hon är i en Elie Saab- blå­sa.

” Oran­ge is the new black”- ak­tu­el­la Da­scha Po­lan­co, 35, dis­sa­de svart till för­mån för en gul fest­blå­sa.

Fle­ra stjär­nor vil­le glitt­ra på rö­da mattan, men mest glitt­ra­de än­då Ca­te Blan­chett, 49, i di­sco- ko­stym från Mis­so­ni.

Slits- amt! Adri­a­na Li­ma, 37, ut­ma­na­de Gi­gi om ti­teln ” kväl­lens högs­ta slits” i en glit­terstass från Ro­ber­to Ca­valli.

Su­per­mo­del­len Gi­gi Ha­did, 22, vi­sa­de upp si­na långa mo­dell­ben i svart från Ve­ra Wang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.