PRATT DEJTAR SCHWARZENEGGERS DOT­TER

Veckans NU! - - GOSSIP -

Det har gått ett år se­dan CHRIS PRATT,

39, och AN­NA FARIS, 41, an­non­se­ra­de sin skils­mäs­sa, ef­ter nio år ihop. An­na gick raskt vi­da­re med fil­ma­ren MICHAEL BENNETT, 47, me­dan Chris har hål­lit en låg pro­fil på dej­ting­mark­na­den. Men ny­li­gen har den ” Ju­ras­sic world: Fal­len king­dom”- ak­tu­el­la skå­di­sen setts med kän­dis­dot­tern KAT­HE­RI­NE SCHWARZENEGGER, 28!

På själ­vas­te fars dag i USA syn­tes den ovän­ta­de duon på en ro­man­tisk pick­nick­dejt i en park.

– Duon var le­digt kläd­da när de de­la­de smör­gå­sar, chips och frukt på en park­bänk i San­ta Ba­ra­ba­ra, Ka­li­for­ni­en. De satt mitt emot varand­ra och skrat­ta­de och log un­der he­la dej­ten, skri­ver tid­ning­en Pe­op­le.

Chris till­bring­a­de med and­ra ord in­te fars dag med sin son JACK, 6. In­te hel­ler Kat­he­ri­ne fi­ra­de med sin pap­pa, skå­dis­stjär­nan ARNOLD SCHWARZENEGGER, 70.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.