MARIAHS SON KÖP­TE HUND ON­LI­NE – FÖR 50 000!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Hey, big spen­der! MARIAH CA­REY, 48, har ing­en koll på vad hen­nes barn gör på nä­tet! Det er­kän­de hon själv när hon gäs­ta­de talksho­wen ” Jim­my Kim­mel li­ve” och be­rät­ta­de att hen­nes son MOROCCAN, 7, är bra på att sät­ta sprätt på peng­ar ge­nom sin ipad.

– Han har köpt sa­ker för över 50 000 kro­nor. En kväll ring­de nå­gon och be­rät­ta­de att hans hund var re­do för le­ve­rans. Han ha­de allt­så be­ställt en hund själv, be­rät­tar sång­ers­kan.

Ty­värr för Mo­roc­cans del av­bo­ka­des jyc­ken när mam­ma fick nys om kö­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.