EMINEM KRI­TI­SE­RAS FÖR PISTOLLJUD

Veckans NU! - - GOSSIP -

Rap­pa­ren EMINEM, 45, har ham­nat i blåsvä­der ef­ter att ha an­vänt re­a­lis­tis­ka ljud från pi­stol­skott när han fram­för­de sin låt ” Kill you” un­der en kon­sert på fes­ti­va­len Bon­nar­co i Man­ches­ter, USA. Ef­ter kon­ser­ten kri­ti­se­ra­des stjär­nan hårt då fans upp­gav att de blev skräck­slag­na och trau­ma­ti­se­ra­de. Fle­ra be­sö­ka­re skrek och duc­ka­de.

Att fan­sen fa­sa­de för si­na liv är in­te så kons­tigt ef­ter den se­nas­te ti­dens dåd un­der mu­sik­kon­ser­ter. För­ra året bom­ba­des are­nan i brit­tis­ka Man­ches­ter ef­ter en ARIANA GRANDE- kon­sert, och i ok­to­ber sköts 58 per­so­ner till döds un­der en mu­sik­fes­ti­val i Las Ve­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.