HILARY DUFF GRA­VID

Veckans NU! - - GOSSIP -

Jip­pie!

” Young­er”- stjär­nan HILARY DUFF, 30, vän­tar sitt and­ra barn ihop med av- och på- pojk­vän­nen MATT­HEW KOMA, 31.

– Matt­hew och jag har ska­pat en egen li­ten prin­ses­sa och vi kun­de in­te va­ra gla­da­re, skri­ver Hilary på Instagram.

Pa­ret bör­ja­de dej­ta 2017 men bröt upp ef­ter ett knappt år ihop. Ti­di­ga­re i år hit­ta­de de dock till­ba­ka till varand­ra och snart blir två tre! Hilary har se­dan ti­di­ga­re so­nen LUCA, 6, med hoc­key­spe­la­ren MI­KE COMRIE, 37.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.