JADA: ” JAG HAR EN 16- ÅRINGS VAGINA”...

Veckans NU! - - GOSSIP -

JADA PINKETT SMITH, 46, är in­te di­rekt känd för sin pryd­het, och hon har inga pro­blem med att pra­ta om sitt un­der­liv i of­fent­lig­he­ten!

Stjär­nan har som be­kant en 17- åring dot­ter, WILLOW, och en­ligt hen­ne själv är hen­nes muff i un­ge­fär sam­ma ål­der...

– När jag sä­ger att min vagina är som en 16- årings, så sko­jar jag in­te. Den ser ut som en li­ten vac­ker per­si­ka, sä­ger hon i sin egen webb­se­rie ” Red ta­b­le talk”.

Okej, då vet vi...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.