” AL­LA ÄR RIK­TI­GA KVIN­NOR”

Veckans NU! - - GOSSIP -

Kropps­ak­ti­vis­ten och su­per­mo­del­len ASHLEY GRAHAM, 30, vi­sar gär­na upp si­na fyl­li­ga lår och celluliter för oli­ka bad­klä­des­kam­pan­jer, men hon ha­tar att re­fe­re­ras till som ” en rik­tig kvin­na”. – Jag ha­tar när folk hyl­lar mig ge­nom att sä­ga: ” Änt­li­gen, en rik­tig kvin­na”. Vi är al­la rik­ti­ga kvin­nor. Oav­sett stor­lek, form, celluliter, sä­ker hon på Snapchat.

In­te ba­ra vac­ker och ta­lang­full, ut­an klok ock­så!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.