Åter­fuk­tan­de kit

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Nu har du chan­sen att vin­na ett som­rigt kit med en ne­ces­sär från Decu­b­al. Ki­tet in­ne­hål­ler åter­fuk­tan­de krä­mer för kropp, hän­der och läp­par. Allt du be­hö­ver för fi­na som­mar­ben!

För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kansnu@ al­ler. com Märk mej­let ” Decu­b­al”.

Vi vill ha ditt svar se­nast 18 ju­li 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.