Ga­me of lo­ve!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER -

Änt­li­gen har ” Ga­me of thro­nes”- stjär­nor­na Jon Snow och Ygrit­te, för­låt, vi me­nar Kit Ha­ring­ton och Les­lie Ro­se gift sig! Den stor­slag­na vig­seln hölls i ett sa­go­likt slott, men frå­gan är om någ­ra av se­ri­ens and­ra stjär­nor var på plats?

” You know not­hing, Jon Snow”. Vi vet i al­la fall att ” Ga­me of thro­nes”- stjär­nor­na KIT HA­RING­TON, 31, och LES­LIE RO­SE, 31, änt­li­gen har gått och gäng­at sig. Skå­di­sar­na, som spe­lar ka­rak­tä­rer­na Jon Snow och Ygrit­te i fan­ta­sy­se­ri­en, träf­fa­des un­der in­spel­ning­en av den and­ra sä­song­en, och föll pla­dask för varand­ra bå­de på skär­men och bakom ka­me­ror­na.

Pa­ret vig­des i ett slott i skots­ka Aber­deen – ett slott som har fun­nits i Les­li­es fa­milj i över 900 år!

Fle­ra av se­ri­ens stjär­nor, som EMI­LIA CLARKE, PE­TER DINKLAGE, SOPHIE TUR­NER och MAISIE WIL­LI­AMS, var på plats för att fi­ra brud­pa­ret, och lyck­ligt­vis blev det ett stor­sla­get vitt bröl­lop, till skill­nad från se­ri­ens med bru­ta­la ” red wed­ding”!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.