RI­HAN­NA RÅNAD – IGEN!

Veckans NU! - - Gossip -

” Den som fann det, vann det”, ver­kar va­ra nya mot­tot i Dröm­fa­bri­ken. Ef­ter en rad in­brott hos kän­da per­so­ner den se­nas­te ti­den var det ny­li­gen 30- åri­ga RIHANNAS tur. Tju­var bröt sig en­ligt upp­gift in i stjär­nans hem i slu­tet av sep­tem­ber, men flyd­de in­nan de hann ta nå­got då lar­met gick igång, en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne. Da­gar se­na­re kun­de po­li­sen gri­pa fy­ra miss­tänk­ta för in­brot­tet.

Det är and­ra gång­en på kort tid nå­gon bry­ter sig in hos stjär­nan. I maj upp­täck­te en as­si­stent att en man ha­de ta­git sig in i vil­lan och bott där i 12 tim­mar in­nan han blev på­kom­men!

Ri­han­na var in­te hem­ma vid ti­den för in­brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.