DESPERATA HEMMAFRUNS CANCERBESKED

För förs­ta gång­en ta­lar ” Despe­ra­te housewi­ves”- stjär­nan Mar­cia Cross ut om sin can­cer, en sjuk­dom hon har käm­pat mot i störs­ta hem­lig­het!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: I BL

Tv- stjär­nan Mar­cia Cross, 56, mest känd för sin roll som Bree Van De Kamp i ” Despe­ra­te housewi­ves”, har li­dit av anal­can­cer i det tys­ta. Det av­slö­ja­de stjär­nan ny­li­gen på Instagram, när hon ock­så ut­tryck­te sin sorg över att ha för­lo­rat sitt kän­da rö­da hår.

– Så tack­sam och glad att jag är vid liv, men led­sen att mitt hår har för­svun­nit och ba­ra är en cen­ti­me­ter långt och ser koc­ko ut, skri­ver hon intill en bild där hon vi­sar sin ka­la hjäs­sa.

ÄVEN MA­KEN DRAB­BAD

Men ef­ter frå­gor om det kryp­tis­ka med­de­lan­det åter­kom stjär­nan med ett gläd­jan­de för­tyd­li­gan­de av sin ti­di­ga­re sta­tusupp­da­te­ring: Hon är idag frisk­för­kla­rad!

– Jag är fri från can­cern! Allt är bra nu. Det har va­rit en tuff re­sa men jag är frisk igen och mer när­va­ran­de och tack­sam än nå­gon­sin, skri­ver hon.

Stjär­nan ger inga de­tal­jer om pro­ces­sen men av­slö­jar att hon bu­rit på hem­lig­he­ten länge, då hon av­slu­ta­de den sista be­hand­ling­en re­dan för åt­ta må­na­der se­dan. Det är dock in­te förs­ta gång­en hen­nes fa­milj drab­bats av ett tufft cancerbesked. 2011 in­sjuk­na­de hen­nes man Tom Ma­ho­ney, men även han är idag frisk. Ma­kar­na har tvil­ling­dött­rar­na Eden och Sa­van­nah, 11, ihop.

Mar­cia Cross är känd för si­na rö­da loc­kar och hon med­ger att hon saknar dem ef­ter be­hand­ling­ar­na. Oturs­för­följt par! För nio år se­dan drab­ba­des även Mar­ci­as ma­ke Tom av can­cer.

Stjär­nan har käm­pat i det tys­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.