Smisk!

Veckans NU! - - Gossip -

” Chains and whips ex­ci­te me” sjung­er RI­HAN­NA, 30, i lå­ten ” S& M”. Men fak­tum är att stjär­nan själv in­te alls är nå­got fan av in­te våld­samt sex – så länge det in­ne­fat­tar smisk det vill sä­ga! – Ked­jor och pis­kor kan bli så och över- pla­ne­rat. Du mås­te slu­ta Jag gå och häm­ta dem ur lå­dan. fö­re­drar att an­vän­der hän­der­na och bli smis­kad. Att va­ra un­der­kul, gi­ven i sov­rum­met kan va­ra sä­ger stjär­nan.

Vad som hän­der bakom sov­rums­dör­rar­na är för många en djupt be­va­rad hem­lig­het, men som vi al­la vet finns det inga hem­lig­he­ter i Dröm­fa­bri­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.