LAU­REN IN RED!

In­spi­re­ras av de vack­ras­te och he­tas­te stjär­nor­na i Dröm­fa­bri­ken som all­tid är först med det se­nas­te när det gäl­ler skön­het!

Veckans NU! - - Fashion & Beauty -

Au na­tu­ra­le

Aktri­sen Char­li­ze The­ron, 43, vi­sar sin na­tur­li­ga skön­het med jord­nä­ra fär­ger på läp­par och ögon­lock.

Läpp­stift May­beili­ne Su­perstay mat­te ink. Pio­ner 129 kr Rö­da läp­par, mar­ke­ra­de ögon och glam­mi­ga Hol­ly­wood- loc­kar är en klas­sisk look som ald­rig går ur ti­den. Lau­ren Con­rad, 32, vi­sar varför!

Ögon­skug­ga NYX Pris­ma­tic eye sha­dow Fi­re­ball69 kr

Läpp­stiftMAC cos­me­tics Mat­te lip­stick Vel­vet Ted­dy 195 kr

Rou­geOf­ra cos­me­tics B- 29139 kr

Ey­e­li­ner NYX Vinyl liquid li­ner Black95 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.