Ka­ti­es vil­da le­ver­ne

Ka­ti­es ex har ut­tr yckt oro för att stjär­nan snar t in­te är ka­pa­bel att ta hand om bar­nen, och nog finns det an­led­ning till oro...

Veckans NU! - - Bilder -

” De ho­tar att ta bar nen!”

DROG- FESTER!

På läck­ta vi­de­o­fil­mer från Ka­ti­es blö­ta Spa­ni­en- re­sa ses en tyd­ligt på­ver­kad stjär­na fes­ta på ett vitt ko­ka­in­lik­nan­de pul­ver. I en film sjung­er hon dess­utom om sin kär­lek till just ko­ka­in.

ÖVERGER BAR­NEN!

Me­dan Katie var upp­ta­gen med att fes­ta hårt på Mal­lor­ca tog hen­nes ex­ma­ke Pe­ter And­re sitt pap­pa­an­svar och tog med bar­nen Ju­ni­or och Prin­cess till sin förs­ta skol­dag för skol­å­ret, nå­got han do­ku­men­te­ra­de på so­ci­a­la me­di­er.

NAKENRESOR!

In­nan Katie bröt upp med Kris Boy­son vi­sa­de de mer än gär­na upp sig för ny­fik­na pa­pa­raz­zi- fo­to­gra­fer un­der fle­ra he­ta resor i som­mar­vär­men.

Skils­mäs­san från Ki­e­ran Hay­ler har ta­git hårt på Katie.

Det vil­da fes­tan­det gör nu att skan­dal­mo­del­len ris­ke­rar att för­lo­ra vård­na­den om si­na fem barn!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.