DRAKE TILL SJUK­HUS EF­TER KOLLAPS PÅ SCEN!

Veckans NU! - - Gossip -

Åh, nej!

Ar­tis­ten DRAKE, 31, föll ny­li­gen ihop på scen un­der en kon­sert i Mi­a­mi, USA. Stjär­nan kän­de sig plöts­ligt yr mitt un­der ett fram­trä­dan­de och tving­a­des av­bry­ta spel­ning­en för att fö­ras i il­fart till sjuk­hus för ob­ser­va­tion.

– Jag vill be om ur­säkt för att jag ställ­de in mi­na kon­ser­ter i Mi­a­mi. Jag blev plöts­ligt väl­digt sjuk, jag har ald­rig upp­levt nå­got lik­nan­de in­nan, skri­ver han på Instagram.

Stjär­nan skri­ver in­te i sitt med­de­lan­de vad som or­sa­kat den mys­tis­ka kol­lap­sen, men han av­slö­jar att han tving­ats stan­na på sjuk­hu­set i fle­ra da­gar.

– Tack till sjuk­skö­ters­kor­na som tog hand om mig dyg­net runt, skri­ver han.

En­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe vi­sa­de det sig se­na­re att stjär­nans till­stånd be­rod­de på en in­flu­en­sa, och ar­tis­ten lo­var nu att åter­kom­ma till Mi­a­mi och ge publi­ken en ny chans att se hans show i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.