OLIVIAS FÄSTMAN HAR ” LEGO I NÄ­SAN”

Veckans NU! - - Gossip -

Den 34- åri­ga aktri­sen OLI­VIA WILDES fästman JA­SON

SUDEIKIS, 43, föd­des med en ovan­lig åkom­ma som gör att han har ned­satt lukt­sin­ne. Men lyck­ligt­vis har pa­rets fy­ra­å­ri­ge son, OTIS, hit­tat lös­ning­en på pro­ble­met!

– Otis är över­ty­gad om att han kan hit­ta pro­ble­met och lö­sa det. Så han sa till Ja­son: ” Pap­pa, du har nog en le­go­bit i din nä­sa. Du mås­te ba­ra an­das ut rik­tigt hårt så lö­ser det säg”, av­slö­jar Oli­via i tv- pro­gram­met ” Jim­my Kim­mel li­ve!”.

Gul­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.