SHARON VILL IN­TE LIG­GA MED OZZY MER

Veckans NU! - - Gossip -

Det är slut­pö­kat hem­ma hos fa­mil­jen Os­bour­ne – för­u­tom på spe­ci­el­la da­gar.

” X- factor”- do­ma­ren SHARON OS­BOUR­NE,

65, av­slö­ja­de ny­li­gen att hon in­te läng­re vill lig­ga med sin ma­ke se­dan 36 år till­ba­ka, rock­le­gen­da­ren OZZY, 69. Det stäl­ler dock till med pro­blem i äk­ten­ska­pet ef­tersom Ozzy har ett er­känt sex­miss­bruk.

– Han har ett pro­blem, han är som en ka­nin. Jag är mer för fö­del­se­da­gar och julaf­ton, typ. I den här ål­dern är det spe­ci­el­la till­ställ­ning­ar som gäl­ler, sä­ger Sharon i tv- pro­gram­met ” The Talk”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.