HOLLY MADISON SKIL­JER SIG

Veckans NU! - - Gossip -

Play­boy- ka­ni­nen HOLLY MADISON, 38, och ma­ken PASQUALE ROTELLA, 44, går skil­da vä­gar, det av­slö­jar pa­ret i själ­va på Instagram.

– Det är med kär­lek och djup re­spekt för varand­ra som Holly och jag har valt att se­pa­re­ra, skri­ver Pasquale.

Holly dej­ta­de Play­boy- grun­da­ren HUGH HEFNER mel­lan 2001 och 2008, och var en av stjär­nor­na i re­a­li­ty­se­ri­en ” Girls next do­or”, som följ­de He­fners fru­ar och flick­vän­ner i Play­boy Man­sion. 2013 gif­te hon sig med Pasquale och fick bar­nen RAINBOW AURORA, 5, och FOREST LE­O­NAR­DO, 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.