Luk­tar på un­der­klä­der!

Veckans NU! - - Gossip -

Mo­del­len AM­BER RO­SE, 34, är känd för sin fri­språ­kig­het, och hon gjor­de ing­en be­svi­ken när hon i sin podcast ” Lo­ve­li­ne with Am­ber Ro­se” pra­ta­de om för­de­lar med att luk­ta på sin par­ters an­vän­da un­der­klä­der!

– Jag har luk­tat på hans un­der­klä­der, typ där bol­lar­na har va­rit. För mig är det upp­het­san­de. Det luk­tar som pu­bes­hå­ret ef­ter en lång dag, det luk­tar så gott, sä­ger hon i pod­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.