Knivsex!

Veckans NU! - - Gossip -

Snac­ka om att lägga ner blod, svett och tå­rar! In­nan ANGE­LI­NA JO­LIE, 43, blev sex­barns­mam­ma gil­la­de hon att ex­pe­ri­men­te­ra med di­ver­se far­li­ga till­hyg­gen i sov­rum­met. – För att kän­na mig när­ma­re min pojk­vän kniv­s­kar jag ho­nom. Han skar mig till­ba­ka. Vi var in­smor­da i varand­ras blod, har hon av­slö­jat. Det räc­ker in­te att bä­ra ex­ma­ken BILLY BOB THORNTONS blod i en kap­sel runt hal­sen allt­så!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.