GOL­DEN SHO­WER!

Veckans NU! - - Gossip -

Det är in­te ba­ra vat­ten som rin­ner när RICKY MAR­TIN, 46, du­schar med sin svens­ke ma­ke JWAN YOSEF, 34. La­tion­s­tjär­nan med­ger att han är ett stort fan av sex­le­ken ” gol­den sho­wer”, allt­så att kis­sa på sin part­ner!

– Det är så sex­igt! Det blir en så­dan skill­nad i tem­pe­ra­tu­rer från vatt­net och din kropp, sä­ger han i Blen­der ma­ga­zi­ne. Fräscht.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.