EM­MY- NENTA GALABESÖKARE!

Veckans NU! - - Bilder -

Julaf­ton för oss tv- och se­rie- äls­ka­re, Pri­me­ti­me Em­my awards, gick av sta­peln med bul­ler och brak i Los Ang­e­les, och det blev gi­vet­vis en rik­tigt gla­mou­rös till­ställ­ning! Bland de sto­ra vin­nar­na hit­ta­des ko­me­di­se­ri­en ” The Mar ve­lous Mrs. Mai­sel” och ” Ga­me of thro­nes”, som där­med är den mest Em­my- vin­nan­de se­ri­en ge­nom ti­der­na!

Zac Po­sen Sken loss i en skim­ran­de Zac Po­sen- blå­sa gjor­de Heidi Klum, 45.

I ele­gant ro­sa från Bran­don Max­well pri­sa­des Than­die Newton, 45, för sin bi­roll i ” Westworld”.

” Ga­me of thro­nes”stjär­nan Emi­lia Clar­ke, 31, stod i blom i en vac­ker Di­or- blå­sa.

Red is the new black! Na­tasha Lyon­ne, 39, sat­te klän­ning­en från Vas­si­lis Zou­li­as på sin spets.

” Strang­er things”stjär­nan Na­ta­lia Dy­er, 21, gick för guld iförd Dol­ce & Gab­ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.