HUMAN KEN DOLL HAR HIT­TAT KÄR­LE­KEN!

Veckans NU! - - Gossip -

” Li­fe in platisc, it's fan­tastic!”

Bar­bie kan slänga dig i väg­gen, Ken har hit­tat kär­le­ken på an­nat håll. RODRIGO ” MÄNSK­LI­GA KEN- DOCKAN” ALVES, 35, be­kräf­tar i tid­ning­en Daily Mail att han nu­me­ra har en re­la­tion med den ita­li­ens­ka sång­a­ren GIACOMO URTIS. Prak­tiskt nog för Rodrigo, som har gjort över 60 skön­hets­o­pe­ra­tio­ner för att se ut som Bar­bi­es plasti­ga part­ner, så job­bar Gi­acome även som plastik­ki­rurg!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.