Sit­ter i Tom­tens knä

Veckans NU! - - Bilder -

De sä­ger att ål­dern ba­ra är en siff­ra, men man­nen som LIND­SAY LO­HAN, 31, har ham­nat i knä på in­ne på en klubb i Aten ser ut att kun­na va­ra gam­mal nog att va­ra skan­dal­skå­di­sens far­far!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.