NOAH SÄL­JER SI­NA TÅ­RAR – FÖR 120 000!

Veckans NU! - - Gossip -

Man kan tyd­li­gen tjä­na peng­ar på allt nu för ti­den, spe­ci­ellt om man är en världs­känd sång­ers­ka!

Ef­ter det in­fek­te­ra­de upp­brot­tet från rap­pa­ren LIL XAN, som bland an­nat in­ne­fat­ta­de ett of­fent­ligt so­ci­a­la me­di­er- bråk, säl­jer NOAH CYRUS, 18, nu en flas­ka med si­na eg­na tå­rar – för he­la 120 000 kro­nor!

För­sälj­ning­en av flas­kan, kom­plett med en pi­pett, görs som en del av ” Ma­ke me ( Cry)”- sång­ers­kans sam­ar­be­te med kläd­fö­re­ta­get Piz­zas­li­me.

– Det här är un­ge­fär tolv tå­rar från Noah Cyrus re­sul­te­ra­de av sorg, skri­ver fö­re­ta­get på sin hem­si­da.

My­sigt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.