Är Dra­ke kär i ton­å­ring?

Veckans NU! - - NEWS -

När han in­te kan få den för­lo­ra­de kär­le­ken Ri­han­na ser Dra­ke ut att gå vi­da­re till yng­re kvin­nor! Sång­a­ren ryk­tas ha fal­lit för den 14 år yng­re mo­del­len Bel­la Har­ris, 18! Ef­ter må­na­der av ryk­ten kan Bel­la ha be­kräf­tat re­la­tio­nen med en Instagram- bild på sig själv i Dra­kes famn, med tex­ten: – Det finns ing­en­stans jag hell­re skul­le vil­ja va­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.