Tän­de eld på gran­nens tomt

Veckans NU! - - VECKAN BILDER -

Un­der­bar­net AMAN­DA BYNES, 32, spåd­des en plats bland de all­ra störs­ta nam­nen i film­bran­schen ef­ter hyl­la­de film­rol­ler re­dan i ton­å­ren. Men någon­ting gick väl­digt snett. Me­dan he­la värl­den vil­le ha en bit av Aman­da blev pres­sen för stor och stjär­nan bör­ja­de sö­ka tröst i al­ko­hol och dro­ger. Det led­de till fle­ra ar­re­ste­ring­ar och skan­da­ler, där hon bland an­nat tän­de eld på sin gran­nes par­ke­ring! Ef­ter ett of­fent­ligt sam­man­brott på Twit­ter tving­a­des hon till men­tal vård 2013, och vi har än­nu in­te sett nå­gon come­back i Hol­ly­wood från Aman­da, även om den ryk­tas va­ra på gång. Hur myc­ket vi än vill se Aman­da på vi­ta du­ken igen är hen­nes väl­må­en­de all­tid det vik­ti­gas­te!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.