TARA UTSLÄNGD FRÅN FLYGPLAN

Veckans NU! - - GOSSIP -

Det blev san­ner­li­gen ing­en fly­gan­de start på da­gen för TARA REID, 42!

” Ame­ri­can pie”- stjär­nan blev ny­li­gen av­kas­tad från ett flygplan ef­ter att hon ställt till en scen om­bord. Skå­di­sen skul­le fly­ga från Los Ang­e­les till New York, och en­ligt vitt­nen om­bord blev hon upp­rörd när hon till­de­la­des fel sä­te.

– Hon skrek och kla­ga­de över att hon in­te fick nå­gon kud­de. Hon var väl­digt arg, sä­ger ett vitt­ne till saj­ten TMZ.

En re­pre­sen­tant för flyg­bo­la­get sa se­dan i tid­ning­en Pe­op­le att de var tvung­na att åter­vän­da till ga­ten på grund av ett ” pas­sa­ge­ra­rä­ren­de”, där bå­de Tara och hen­nes hund tving­a­des läm­na pla­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.