Var är ma­kar­na Clooney?

Veckans NU! - - Contents -

I sam­band med skils­mäs­so­ryk­te­na har ma­kar­na Clooney va­rit miss­tänkt från­va­ran­de i det of­fent­li­ga lju­set. Stjär­nor­na har in­te setts ihop se­dan i au­gusti, men den 12 ok­to­ber skul­le fan­sen änt­li­gen få sitt, när den brit­tis­ka prin­ses­san Eu­ge­nie, 28, gif­te sig med natt­klubb­sä­ga­ren Jack Brooks­bank, 32, un­der stor­slag­na for­mer. Men tji fick de.

Ma­kar­na Cloo­neys namn stod på gäst­lis­tan, men de dök märk­ligt nog ald­rig upp. Det har spätt på skils­mäs­so­ryk­te­na yt­ter­li­ga­re, spe­ci­ellt med tan­ke på pa­rets suc­cé på Meg­han Mark­le och prins Har­rys bröl­lop ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.