ZOË KRAVITZ BLIXTFÖRLOVAD

Veckans NU! - - Gossip -

Över­ras­kan­de för­lov­ning­ar har bli­vit nå­got av en trend i Hollywood. Näs­ta i le­det är ” Big litt­le li­es”- stjär­nan ZOË KRAVITZ, 29!

Stjär­nans sto­ra di­a­mant­ring på väns­ter ring­fing­er väck­te frå­gor un­der en in­ter­vju med tid­ning­en Rol­ling Sto­ne ny­li­gen, och Zoë pas­sa­de då på att av­slö­ja den gläd­jan­de hem­lig­he­ten.

– Åh, jag är för­lo­vad! Jag har in­te sagt nå­got of­fent­ligt än. Jag vil­le hål­la det pri­vat, sä­ger hon i tid­ning­en.

Den lyck­li­ge är skå­di­sen KARL GLUSMAN, 30, som en­ligt Zoë fri­a­de re­dan i feb­ru­a­ri, ef­ter att ha dejtar kän­dis­dot­tern i två år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.