EMILIA VIN­NER I ” GA­ME OF LOVE”

Veckans NU! - - Gossip -

La­gom till att ” win­ter is coming” har ” Ga­me of thro­nes”- stjär­nan EMILIA CLARKE hit­tat kär­le­ken!

När skå­di­sen fyll­de 32 ny­li­gen blev det dub­belt fi­ran­de, då hon och re­gis­sö­ren CHARLIE MCDOWELL, 35, även pas­sa­de på att hyl­la kär­le­ken ge­nom att be­kräf­ta sin re­la­tions­sta­tus på Instagram. På bil­den som Emilia har de­lat ses skug­gor­na från två per­so­ner som ser ut att kys­sas.

– Det var en fö­del­se­dag jag sent kom­mer glöm­ma, skri­ver hon.

Även om stjär­nan in­te har tag­gat sin för­mo­da­de pojk­vän, är det up­pen­bart att det är Charlie som pus­sar på hen­ne. Han har näm­li­gen postat ex­akt sam­ma bild, med tex­ten:

– Grat­tis på fö­del­se­da­gen, E, följt av ett hjär­ta.

Emilia, som till vå­ren åter­vän­der som drak­mo­dern Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en i den av­slu­tan­de sä­song­en av ” Got”, har ti­di­ga­re kopp­lats ihop med sin mot­spe­la­re KIT ” JON SNOW” HARINGTON, 31. Charlie var ti­di­ga­re i ett sex år långt för­hål­lan­de med skå­di­sen ROONEY MARA, 33, men de gick skil­da vä­gar 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.