Tre sa­ker som gör mig mat­glad

Vego - - LEDARE -

Pols­ka pi­ro­ger

De som väck­te glö­den i mig in­ne­höll ba­ra vit­kål, färskost, salt och vit­pep­par. För­står fort­fa­ran­de in­te hur de kun­de bli så go­da. Finns på min blogg mat­ti­as.ko­ket.se.

Ovän­ta­de upp­täck­ter

Gläd­jen att gå in på nya mat­stäl­len och äta nå­got out­stan­ding. Jag kän­de det se­nast på Raaw­ka i Va­sa, Fin­land, där jag åt en svind­lan­de god sal­lad och en li­ka mum­sig gry­ta.

Mat­mark­na­der

Det pir­rar i krop­pen ba­ra jag går in i en ny mat­bu­tik, men att be­sö­ka sa­lu­hal­lar och mark­na­der är som julaf­ton och bröl­lopsy­ra i ett. Jag äls­kar bland an­nat Tor­ve­hal­ler­ne i Kö­pen­hamn som har de mest fan­tas­tis­ka grön­saks- och frukt­stån­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.