Instagram­älsk­ling­ar

Vego - - VEGO SVARAR -

De­la di­na bäs­ta @Ve­go­ma­ga­si­net-bil­der, med hash­ta­gen #ilo­ve­ve­go så väl­jer vi ut någ­ra här till tid­ning­en i var­je num­mer.

@jo­se­fin­ja­kobs­son

Jo­se­fin blog­gar även på de­vo­te.se/jo­se­fins­de­lights och det är ve­ganskt, häl­so­samt och änd­löst in­spi­re­ran­de. Allt känns väl­digt en­kelt och in­bju­dan­de och vi föll såklart för de här eg­na bal­le­rina­ka­kor­na ut­an raf­fi­ne­rat soc­ker.

@li­na­wal­len­tin­son

Mäs­ta­ren på grod­dar, skott och balj­väx­ter. Li­na Wal­len­tin­son är så kre­a­tiv att man stork­nar och hon hit­tar stän­digt nya sätt att smy­ga ner balj­väx­ter i bak­ning­en. Här ser ni en brow­nie med kikär­ter och lak­rits, top­pad med kikärt­s­ma­räng.

@mur­re_och_plur­re

Det här är ett la­gom knäppt och väl­digt ro­ligt Instagram­kon­to där Mur­re och Plur­re fes­tar på ve­go­mat. Det är två doc­kor… erhm vi me­nar gub­bar… med smak för mat och vin. Väl­digt un­der­hål­lan­de och fres­tan­de på sam­ma gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.