Ve­gans­ka dryc­ker?

Vego - - VEGO SVARAR -

Ef­ter vår spe­ci­al­tid­ning i hös­tas, Vego & Vin, har vi fått många frå­gor om ve­gans­ka dryc­ker. Hur ser det egent­li­gen ut med vin, öl, ci­der och jui­cer? Vil­ka klar­nas med ge­la­tin, ägg­vi­ta m.m.? Vi hål­ler på att sam­man­stäl­la en lis­ta över al­la ve­gans­ka dryc­ker och den kom­mer upp på vår nya hem­si­da som snart är klar. Så håll ut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.