Fler tips på bra café­er och re­stau­rang­er!

Vego - - VEGO SVARAR -

Hjälp oss att hit­ta fler bra ve­gocafé­er och re­stau­rang­er runt om i lan­det. Vi vill lyf­ta och hyl­la al­la som gör det där lil­la ex­tra för att spri­da god ve­go­mat och tar med gläd­je emot tips. Två fa­vo­ri­ter den se­nas­te ti­den är Mår­tens Hus i Nykö­ping och Fruits and Yo­ga Ca­fe i Små­lands­ste­nar. Bra job­bat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.