Form­bar färs från Anam­ma

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

En smått re­vo­lu­tio­ne­ran­de pro­dukt som har ta­git ve­go­värl­den med storm. En form­bar so­ja­färs så att du en­kelt kan gö­ra bol­lar, biffar, bur­ga­re, lim­por m.m. Den har dess­utom 90 % mind­re kli­mat­på­ver­kan än nöt­färs. Du hit­tar fär­sen i frys­dis­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.