Oumph-piz­za!

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

På tal om suc­cé­er mås­te vi ju näm­na Oump­hs frys­ta piz­zor. En rik­tigt god bot­ten, smar­rig to­mat­sås och kom­mer i två va­ri­an­ter: Ita­li­an sty­le och Gril­led sty­le. De är dess­utom helt ve­gans­ka. Du hit­tar dem i frys­dis­ken för ca 47 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.