Eget ört­salt

Vego - - VI KAN INTE SLUTA KRYDDA MED... -

Ört­salt är mång­as ess i rock­är­men och det kan pif­fa upp det mesta. Med en ny­pa får du in­te ba­ra säl­ta ut­an även en touch av de ör­ter du gil­lar mest. Ört­salt är ett sam­lings­namn på al­la sal­ter smak­sat­ta med ör­ter och det finns egent­li­gen inga reg­ler. Men en en­kel rikt­lin­je är 1 del salt och 3 de­lar tor­ka­de ör­ter. Ört­salt är per­fekt att gö­ra på egenod­la­de ör­ter som du tor­kar i rumstem­pe­ra­tur el­ler tork­ugn tills de en­kelt går att smu­la sön­der.

Psst... ett trick är att mort­la ner sel­leri­frön, som är en klas­sisk ört­salt­skryd­da och ger en fyl­lig smak.

På tal om att mort­la så är en mor­tel klock­ren för att för­vand­la hår­da kryd­dor till pul­ver. Om du in­te skaf­far en ört- el­ler kaf­fe­kvarn för­stås.

2 dl

Du kan verk­li­gen va­ri­e­ra i oänd­lig­het, så se det här mer som in­spi­ra­tion. Sel­leri­frön är li­te kne­pi­ga att få tag på, men det går, och de ger den där klas­sis­ka ört­saltssma­ken.

1 ½ dl salt

2 tsk sel­leri­frön, mal­da el­ler mort­la­de 2 tsk lök­pul­ver

2 tsk tor­kad ore­gano

2 tsk tor­kad ba­si­li­ka

1 tsk vit­lökspul­ver

1 tsk tor­kad mej­ram

1 tsk tor­kad ros­ma­rin

1 tsk tor­kad tim­jan

1 tsk tor­kad sal­via

1. Mort­la sön­der samt­li­ga kryd­dor i en mor­tel. Blan­da med sal­tet.

2. Häll upp på en burk och för­va­ra torrt och svalt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.