CRÊPES MED STUVAD SPAR­RIS

Vego - - VI KAN INTE SLUTA KRYDDA MED... -

ca 8 styc­ken

Tun­na pann­ka­kor kan fyl­las med en mas­sa här­lig­he­ter. Här har vi en pigg bland­ning av spar­ris, dijon­se­nap och scha­lot­ten­lök.

Crêpes

4 dl ve­te­mjöl

4 dl mjölk, t ex so­ja- el­ler hav­re­mjölk ½ dl raps­ol­ja

1 tsk bak­pul­ver en ny­pa salt

2 dl vat­ten

Fyll­ning

2 bun­tar spar­ris

1 scha­lot­ten­lök, fin­hac­kad

2 msk ve­te­mjöl

3 dl mjölk, t ex so­ja- el­ler hav­re­mjölk 1 tsk dijon­se­nap

1 tsk ci­tronsaft el­ler vi­nä­ger

2 tsk ljus so­ja, t ex ta­ma­ri

2 msk nä­ringsjäst

5 sal­lads­lö­kar, tunt ski­va­de ev. tunt ski­va­de rä­di­sor till ser­ve­ring oliv­ol­ja att ste­ka i

Crêpes

1. Vis­pa ihop ve­te­mjöl, mjölk, raps­ol­ja, bak­pul­ver och salt i en bun­ke tills du har en slät smet. Späd med vatt­net och vis­pa till en lätt smet. Låt stå och vi­la me­dan du gör fyll­ning­en.

2. Stek crêpe­sen i en het, ol­jad stek­pan­na. Vänd när ytan har tor­kat och stek även and­ra si­dan. Det räc­ker med ca 1 dl smet per lagg.

Fyll­ning

1. Skär av än­dar­na på spar­ri­sen och de­la dem se­dan i ca 3-4 cm långa bi­tar. Spa­ra gär­na ett par spar­ri­sar och hyv­la tunt med po­ta­tis­ska­la­re, lägg i kallt vat­ten och ser­ve­ra se­dan till.

2. Het­ta upp li­te oliv­ol­ja i en stek­pan­na och stek scha­lot­ten­lö­ken i någ­ra mi­nu­ter. Till­sätt spar­ri­sen och låt frä­sa i yt­ter­li­ga­re ett par mi­nu­ter. Spar­ri­sen ska in­te få färg men mjuk­na nå­got.

3. Pud­ra över ve­te­mjö­let och rör ut det så att det sugs upp av ol­jan. Vis­pa ner mjöl­ken.

4. Till­sätt dijon­se­nap, ci­tronsaft, so­ja och nä­ringsjäst. Låt sju­da sam­man un­der ett par mi­nu­ter el­ler tills du tyc­ker att spar­ri­sen har fått en bra kon­si­stens.

5. Vänd i sal­lads­lö­ken och sma­ka av med salt och svart­pep­par.

Ser­ve­ring

Lägg en crêpe på en tall­rik. Lägg li­te stuv­ning i en sträng i mit­ten och rul­la ihop. Ser­ve­ra med tunt ski­vad rä­di­sa och hyv­lad spar­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.