PAS­TA PRIMAVERA

Vego - - VI KAN INTE SLUTA KRYDDA MED... -

4 por­tio­ner

Pas­ta primavera kan egent­li­gen gö­ras på vil­ka grön­sa­ker du vill, men den här är så de­li­kat i sin en­kel­het att du ba­ra mås­te tes­ta. Spar­ris, svart­kål, rostad man­del och ci­tron… Ah!

400 g pas­ta, t ex stroz­zapre­ti 5 sto­ra blad svart­kål

2 bun­tar spar­ris

½ dl oliv­ol­ja

3 scha­lot­ten­lö­kar, fint strim­la­de ½ röd chi­li, fin­hac­kad

2 ½ dl gräd­de, t ex hav­re­gräd­de 5 vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de

2 msk nä­ringsjäst

1 ci­tron, ri­vet skal + saft från hal­va 1 dl ros­ta­de man­del­spån salt svart­pep­par

1. Ko­ka pas­tan en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en.

2. Dra av svart­kåls­bla­den från den hår­da stam­men och hac­ka grovt.

3. Skär av än­dar­na på spar­ri­sar­na och de­la dem se­dan i ca 4 cm långa bi­tar.

4. Het­ta upp oliv­ol­jan i en stek­pan­na och till­sätt scha­lot­ten­lö­ken. Stek på me­del­hög vär­me tills den mjuk­nar. Sal­ta och pepp­ra.

5. Till­sätt chi­li och spar­ris och fräs i yt­ter­li­ga­re någ­ra mi­nu­ter så att spar­ri­sen mjuk­nar lätt men in­te får färg.

6. Till­sätt hav­re­gräd­de, pres­sad vit­lök och den hac­ka­de svart­kå­len. Låt putt­ra ihop i någ­ra mi­nu­ter. Sma­ka av med nä­ringsjäst, ci­tronsaft, salt och pep­par.

7. Vänd ner den av­run­na pas­tan i så­sen och riv ci­tron­skal över. Ser­ve­ra med den ros­ta­de man­deln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.