KRISPIGA RISPANNKAKOR MED ÖRTDIPP OCH STEKT SVAMP

Vego - - THAILÄNDSK STREET FOOD -

4 por­tio­ner För nöt­fritt al­ter­na­tiv ute­slut jord­nöt­ter­na

Pann­ka­kor tac­kar man in­te nej till, det är en all­tid över­läg­sen vin­na­re! Här kom­mer de i en ma­tig och fräsch tapp­ning. De är enk­la att sno ihop och du kan kom­bi­ne­ra med många oli­ka top­ping­ar. Pann­ka­kor­na pas­sar bra till an­ting­en fru­kost, lunch el­ler mid­dag. Låt fan­ta­sin få spel­rum, här kan du va­ra kre­a­tiv!

Rispannkakor

150 g ris­mjöl

1 msk majs­stär­kel­se ½ tsk gurk­me­ja ½ tsk salt 2 dl ko­kos­mjölk 2 dl vat­ten raps­ol­ja att ste­ka i

So­ja- och örtdipp

½ scha­lot­ten­lök, fin­hac­kad

1 tsk fin­hac­kad ing­e­fä­ra

1 li­ten pi­ri­pi­ri-chi­li el­ler ½ färsk röd chi­li för mind­re het­ta en nä­ve ko­ri­an­der, fin­hac­kad

1 vit­löks­klyf­ta, pres­sad

½ dl ta­ma­ri (ljus so­jas­ås)

1 msk ris­vi­nä­ger

1 msk aga­ve­si­rap

Top­ping

stekt svamp ruco­la rä­di­sor böngrod­dar li­meklyf­tor hac­ka­de jord­nöt­ter

Rispannkakor

1. Blan­da de tor­ra in­gre­di­en­ser­na till pann­ka­kor­na och vis­pa ihop med ko­kos­mjöl­ken och vatt­net.

2. Låt sme­ten stå till sig i rumstem­pe­ra­tur ca 30 mi­nu­ter in­nan du ste­ker.

3. Stek pann­ka­kor­na i raps­ol­ja. När de bör­jar få färg i kan­ter­na är det dags att vän­da.

4. Top­pa pann­ka­kor­na med stekt svamp, ruco­la, rä­di­sor, böngrod­dar, li­meklyf­tor och hac­ka­de jord­nöt­ter. Ser­ve­ra ört­dip­pen till.

So­ja- och örtdipp

Vis­pa sam­man samt­li­ga in­gre­di­en­ser i en skål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.