FRASIGA LINSBIFFAR MED MYNTAPESTO

Vego - - VEGOSKOLAN -

4 por­tio­ner

Det här blir en re­jäl sats med små linsbiffar, men de är så för­bas­kat go­da. Plus att de går su­per­b­ra att fry­sa in. Jag äls­kar ta­hi­niyog­hurt och pesto till. Sal­la­den är väl­digt lätt så vill du ha nå­got ma­ti­ga­re skul­le jag fö­re­slå en couscous- el­ler hirs­sal­lad, el­ler var­för in­te ugns­rostad po­ta­tis.

Frasiga linsbiffar

3 dl röda linser

1 gul lök, fin­hac­kad 1 vit­löks­klyf­ta, fin­hac­kad 2 på­sar ba­byspe­nat à 70 g

2 ½ dl mix­a­de bröd­smu­lor el­ler pan­kost­rö­bröd

2 ½ dl ve­te­mjöl

1 tsk salt svart­pep­par

Frasiga linsbiffar

1. Ko­ka lin­ser­na mju­ka i ge­ne­röst med vat­ten. Det tar ca 10 mi­nu­ter.

2. Vänd ner gul lök, vit­lök och spe­nat. Låt bubb­la med i 1-2 mi­nu­ter tills spe­na­ten har mins­kat i vo­lym.

3. Häll över i en sil och låt rin­na av i någ­ra mi­nu­ter. Häll se­dan över i en skål.

4. Blan­da ner pan­kost­rö­bröd, ve­te­mjöl, salt och pep­par. Låt stå i 10 mi­nu­ter så att sme­ten blir fas­ta­re.

5. For­ma till små biffar och stek gyl­le­ne i ge­ne­röst med ol­ja.

Myntapesto

2 dl myn­tab­lad

1 dl pumpafrön el­ler sol­ros­frön 2 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de ½ ci­tron, saf­ten

1 dl oliv­ol­ja

½ tsk salt svart­pep­par

Ta­hi­niyog­hurt

2 dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja- el­ler hav­reyog­hurt

1 msk ta­hi­ni

½ ci­tron, saf­ten

½ tsk salt svart­pep­par

Till ser­ve­ring

2 mo­röt­ter

1 li­ten zuc­chi­ni blan­dad sal­lad och skott pi­ta­bröd, gril­lat el­ler värmt

Myntapesto

1. Häll ner myn­tab­lad, pumpafrön, vit­lök och ci­tron i en mat­be­re­da­re. Mixa fint.

2. Fort­sätt att mixa och ring­la ner oliv­ol­jan tills du har en hyf­sat slät pesto. Sma­ka av med salt och pep­par.

Ta­hi­niyog­hurt

Blan­da ner yog­hurt och ta­hi­ni i en skål. Sma­ka av med ci­tronsaft, salt och pep­par.

Ser­ve­ring

1. Hal­ve­ra ci­tro­nen och stek den med snit­ty­tan ned i stek­pan­nan tills den får fint med färg. På så sätt ka­ra­mel­li­se­ras den lätt och får en fin söt­ma.

2. Hyv­la mo­röt­ter och zuc­chi­ni på läng­den med en po­ta­tis­ska­la­re. Blan­da med sal­lad och skott.

3. Ser­ve­ra lins­bif­far­na med stekt ci­tron, sal­lad, myntapesto, ta­hi­niyog­hurt och gril­lat pi­ta­bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.