Sma­ka på dill

FRASIGA ZUCCHINIBOLLAR MED DILL

Vego - - DILLE PÅ DILL -

4 por­tio­ner

Det här är ett för­svin­nan­de gott snacks som gör sig per­fekt i bör­jan på kväl­len, an­ting­en som drink­till­tugg el­ler för­rätt. Du kan även fyl­la ett pi­ta­bröd med dem el­ler läg­ga till en ma­tig sal­lad och tzat­zi­ki och du har en kom­plett mid­dag.

Frasiga zucchinibollar

600 g zuc­chi­ni, grovt riv­na

1 gul lök, grovt ri­ven

1 vit­löks­klyf­ta, fint ri­ven

2 tsk salt

1 dl fin­hac­kad dill

½ dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja- el­ler hav­reyog­hurt 1 ½ dl ve­te­mjöl salt, svart­pep­par raps­ol­ja att ste­ka i

Till ser­ve­ring

ci­tron­klyf­tor flingsalt

Frasiga zucchinibollar

1. Blan­da zuc­chi­ni, gul lök, vit­lök och salt i en sil. Låt stå i 30 mi­nu­ter.

2. Kra­ma ut så myc­ket väts­ka du ba­ra kan ur zuc­chi­nin.

3. Blan­da ihop zuc­chi­nib­land­ning­en, dill, yog­hurt, ve­te­mjöl, salt och pep­par i en skål. For­ma till små bol­lar.

4. Het­ta upp ge­ne­röst med ol­ja i en stek­pan­na och stek bol­lar­na gyl­le­ne. Du kan test­ste­ka en boll för att se att den hål­ler ihop. Gör den in­te det är det ba­ra att till­sät­ta li­te mer ve­te­mjöl och för­sö­ka igen.

5. Låt bol­lar­na rin­na av på hus­hålls­pap­per i någ­ra se­kun­der och ser­ve­ra se­dan på di­rek­ten med flingsalt och ci­tron­klyf­tor.

Vin­glas In­to the woods från Må­lerås, 479 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.