VE­GO­KÖTT I DILLSÅS

Vego - - DILLE PÅ DILL -

4 por­tio­ner

Ja, det här är en ve­go­fi­e­rad va­ri­ant av hus­mans­klas­si­kern. Den är för­bas­kat god och går i ra­ket­fart jäm­fört med ic­ke­ve­go-va­ri­an­ten.

600 g ve­go­kött, t ex so­ja­bi­tar el­ler fast to­fu 1 li­ter vat­ten

2 grön­saks­bul­jong­tär­ning­ar 5 vit­pep­par­korn

2 krydd­nej­li­kor

4 mo­röt­ter

1 nät steklö­kar el­ler pär­llö­kar

Dillsås

2 msk smör, t ex mjölk­fritt

½ dl ve­te­mjöl

5 dl bul­jong, se ovan

1 dl gräd­de, t ex hav­re- el­ler so­jagräd­de 1 msk strö­soc­ker

2 tsk ät­tik­sprit, 12 %

½ dl fin­hac­kad dill salt vit­pep­par

Till ser­ve­ring

kokt po­ta­tis fin­hac­kad dill

1. Bryn ve­go­köt­tet i li­te ol­ja tills det får fint med färg. Lägg över på en tall­rik så länge.

2. Ko­ka upp vat­ten, bul­jong­tär­ning­ar, vit­pep­par­korn och krydd­nej­li­kor i en ka­strull.

3. Ska­la mo­röt­ter­na och de­la i sto­ra bi­tar. Ska­la även lö­ken. Lägg ner i bul­jong­en och låt sju­da i 15 mi­nu­ter el­ler tills bå­de mo­röt­ter och lök är mju­ka.

4. Lyft upp mo­röt­ter och lök och lägg på tallriken med ve­go­kött.

Dillsås

1. Smält smö­ret i en ka­strull. Vis­pa ner ve­te­mjö­let och låt putt­ra på i 1 mi­nut.

2. Vis­pa ner li­te bul­jong i ta­get.

3. Häll ner gräd­de, strö­soc­ker och ät­tik­sprit. Ko­ka upp och låt sju­da i någ­ra mi­nu­ter tills så­sen tjock­nar.

4. Vänd ner den fin­hac­ka­de dil­len och sma­ka av med salt och vit­pep­par.

5. Av­slu­ta med att vän­da ner ve­go­kött, mo­röt­ter och lök.

6. Ser­ve­ra gry­tan till­sam­mans med kokt po­ta­tis och dill.

Grön tall­rik Pu­re från Mi­mou, 235 kr. Be­stick Scan­dia från Mi­mou, 1 999 kr/24 de­lar. Ro­sa ser­vett Ru­mours från Må­lerås, 179 kr/4 st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.