RÖDBETSSOPPA MED DILL

Vego - - DILLE PÅ DILL -

4 por­tio­ner

Rödbetssoppa kan gö­ras på ota­li­ga sätt. Den här görs på ba­ka­de röd­be­tor vil­ket ger dem en mju­ka­re, li­te sö­ta­re smak. Röd­be­tor pas­sar in­te ba­ra strå­lan­de ihop med sy­ran från ci­tron och yog­hurt, ut­an även dill så klart!

Rödbetssoppa med dill

500 g röd­be­tor

15 g tor­kad svamp, t ex karl­jo­han el­ler kan­ta­rel­ler 1 dl varmt vat­ten

1 sel­le­ri­stjälk, fin­hac­kad

2 msk fin­hac­kad per­sil­ja

1 vit­löks­klyf­ta, fin­hac­kad en ny­pa strö­soc­ker

1 li­ter vat­ten

2 grön­saks­bul­jong­tär­ning­ar

½ ci­tron, saf­ten

1 dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja- el­ler hav­reyog­hurt 1 msk ve­te­mjöl

½ dl fin­hac­kad dill salt svart­pep­par

Smör­degs­flarn med spar­ris

4 smör­degs­ark, ti­na­de

100 g färskost, t ex Oat­ly påMac­kan el­ler

To­fut­ti Creamy Smooth

2 msk fin­hac­kad dill

2 msk fin­hac­kad gräslök

½ ci­tron, ri­vet skal och saft salt svart­pep­par

1 knip­pe spar­ris

Rödbetssoppa med dill

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der.

2. Lägg ut ett ark alu­mi­ni­um­fo­lie och lägg på röd­be­tor­na. Vik ihop kan­ter­na till ett pa­ket och nyp åt väl så att det hål­ler tätt. Ba­ka röd­be­tor­na i ug­nen i ca 1 tim­me el­ler tills de är mju­ka.

3. Låt röd­be­tor­na sval­na nå­got och gnug­ga se­dan bort ska­len. Riv be­tor­na grovt på ett rivjärn.

4. Blöt­lägg un­der ti­den den tor­ka­de svam­pen i det var­ma vatt­net i minst 30 mi­nu­ter. Si­la ner blöt­lägg­nings­vatt­net i en ka­strull.

5. Hac­ka svam­pen fint och lägg ner i ka­strul­len till­sam­mans med riv­na röd­be­tor, sel­le­ri, per­sil­ja, vit­lök, strö­soc­ker, vat­ten, grön­saks­bul­jong­tär­ning­ar, salt och pep­par. Ko­ka upp och låt sju­da i 15-20 mi­nu­ter.

6. Rör ner ci­tronsaft.

7. Vis­pa ihop yog­hurt och ve­te­mjöl i en skål. Vis­pa ner red­ning­en i sop­pan. Låt sju­da i nå­gon mi­nut tills sop­pan tjock­nar nå­got.

8. Vänd ner dil­len pre­cis in­nan ser­ve­ring.

Smör­degs­flarn med spar­ris

1. Sätt ug­nen på 225 gra­der.

2. Lägg ut smör­degs­flar­nen på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt.

3. Blan­da ihop färskost, dill, gräslök, ri­vet ci­tron­skal, salt och pep­par i en skål.

4. Bred ut ett la­ger färskost på var­je smör­degs­plat­ta, men spa­ra 1-2 cm runt kan­ten.

5. Top­pa med spar­ri­sen. Skär even­tu­ellt till den så att den pas­sar. Gra­ti­ne­ra smör­degs­flar­nen i ug­nen i 15-19 mi­nu­ter. Ta ut och ser­ve­ra till­sam­mans med sop­pan.

Ro­sa skål Pu­re från Mi­mou, 125 kr. Ro­sa tall­rik Pu­re från Mi­mou, 145 kr. De här frasiga smör­degs­flar­nen med spar­ris är per­fek­ta att du­ka fram på en buffé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.