VAR­MA TUNNBRÖDSRULLAR MED DILLPOTATIS

Vego - - DILLE PÅ DILL -

4 st

De här rul­lar­na är det per­fek­ta mel­lan­må­let hem­ma, men de är rik­ti­ga stjär­nor över öp­pen eld. För­be­red ge­nom att vi­ra in dem i alu­mi­ni­um­fo­lie och se­dan är det ba­ra att gril­la dem lätt. Med det sagt blir de li­ka smar­ri­ga att ste­ka i en stek­pan­na.

4 tunn­bröd

400 g kokt po­ta­tis, tär­nad ½ röd­lök, fin­hac­kad

½ dl fin­hac­kad dill

2 msk fin­hac­kad gräslök

1 dl crè­me fraiche el­ler yog­hurt, t ex Oat­ly iF­raiche el­ler so­jayog­hurt

1 ci­tron, saf­ten

1 tsk dill­frön, mort­la­de salt svart­pep­par

1. Lägg ut tunn­brö­den på ett bord.

2. Blan­da ihop res­te­ran­de in­gre­di­en­ser i en skål. Sma­ka av med salt och pep­par.

3. Lägg på ge­ne­röst med fyll­ning på tunn­brö­den och rul­la ihop. Fäst even­tu­ellt med en tand­pe­ta­re.

4. Stek tunn­brö­den gyl­le­ne på bå­da si­dor i li­te ol­ja. Du kan även vi­ra in dem i alu­mi­ni­um­fo­lie och läg­ga dem över öp­pen eld i någ­ra mi­nu­ter. De ska ba­ra få li­te färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.