ÄGGFRIA ÄGGSNITTAR

Vego - - AFTERNOON TEA -

8 st

Svart salt är nog den coo­las­te kryd­dan som finns. Den luk­tar och sma­kar så äg­gigt att den mest in­bit­na ägg­fa­na­ti­ker kan bli lu­rad. Till­sam­mans med to­fu blir det ett grymt äggsub­sti­tut.

1 pa­ket fast to­fu, 270 g

¾ tsk svart salt, kan ute­slu­tas 1 stjälk sel­le­ri, fin­hac­kad 3 msk ma­jon­näs, ägg­fri

1 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger ½ tsk lök­pul­ver ½ tsk vit­lökspul­ver 1 krm gurk­me­ja ½ tsk dijon­se­nap 1 tsk tor­kad dill 1 tsk aga­ve­si­rap svart­pep­par

Till ser­ve­ring

8 ski­vor fransk­bröd bords­mar­ga­rin, mjölk­fritt 1. Kra­ma ur och tor­ka to­fun med hus­hålls­pap­per. Smu­la ner den i små­bi­tar i en bun­ke. Mo­sa bi­tar­na med en gaf­fel.

2. Blan­da ner svart salt och sel­le­ri.

3. Rör ihop res­te­ran­de in­gre­di­en­ser till en slät dres­sing som se­dan rörs ner i to­fubland­ning­en.

Läg­ga ihop

1. Skär kan­ter­na av bröd­ski­vor­na och de­la dem på mit­ten.

2. Smö­ra ski­vor­na och lägg se­dan på fus­käggs­bland­ning­en.

3. Lägg slut­li­gen de res­te­ran­de bröd­ski­vor­na som lock på snit­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.