GRÖN MORGONSKÅL MED AVO­KA­DO, KIWI OCH MAN­GO

Vego - - SMARTARE MAT -

2 sto­ra skå­lar el­ler 4 små

Här kom­mer en grön morgonskål som in­te ba­ra är uppig­gan­de att äta ut­an även se på.

1 avo­ka­do

2 frys­ta ski­va­de ba­na­ner

1 dl mjölk, t ex man­del-, hav­re- el­ler so­jamjölk

2 kiwier

150 g fryst man­go i bi­tar

1. Hal­ve­ra avo­ka­don, ta bort kär­nan och gröp ur köt­tet. Ska­la kiwin.

2. Mixa al­la in­gre­di­en­ser slätt och ser­ve­ra di­rekt med färs­ka fruk­ter el­ler bär och gra­no­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.